Entrepriserett

Prosjektrevisjon og entrepriserett

Høy grad av usikkerhet og risiko innebærer at det av og til kan gå galt i gjennomføringen av et prosjekt.

Prosjektrevisjon

Concreto bistår både privat og offentlig virksomhet med revisjon av prosjekter og prosjektplaner, både underveis og ved avsluttet arbeid. Vi tilbyr tjenester innen årsaksanalyse, avviksbehandling og prosjektevaluering. Vi bistår blant annet med å:

 • Lede eller bistå granskninger med utgangspunkt i uønskede hendelser og trenger
 • Analysere avvik i prosjekt eller i bedrift
 • Gjennomføring av årsaksanalyser med sikt på å avdekke:
  • Direkte årsaker
  • Bakenforliggende årsaker
  • Styringselementer som har sviktet – mangelfull styring
 • Utarbeide forslag til korrigerende tiltak og forebyggende tiltak
 • Definere potensielle forbedringsprosesser
 • Bistå eller lede forebyggende analyser og prosesser

Entrepriserett

I de tilfellene det oppstår en varig tvist mellom kontraktsparter i et prosjekt kan Concreto bistå med:

 • Saksbistand, eksempelvis innenfor plunder og heft
 • Analyserer rettigheter og forpliktelser i kontraktsforhold
 • Utvikle og dokumentere administrative rutiner som forebygger tvister mellom kontraktsparter
 • Strukturere og analysere dokumentasjon som grunnlag for argumentasjon og forhandling
 • Bistå ved forhandlinger
 • Megle mellom kontraktsparter i tvist
 • Vurdere og anbefale løsningsforslag i tvistforhold mellom kontraktsparter som søker minnelig, utenomrettslig løsning.

Fagområder: Strategi, ledelse, bygg- og entrepriserett, kontraktsrett, offentlig anskaffelse, konkurransepreget dialog, avviksbehandling, årsaksanalyse, prosjektevaluering