Prosjektledelse

Prosjektledelse og -støtte

God prosjektgjennomføring handler om å nå prosjektets målsetninger til fastsatt tid, kostnad og kvalitet. For å oppnå gjentagende suksess med gjennomføring av prosjekter er det viktig med fokus på prosjektstyring gjennom hele prosjektets fase, fra initiering til gevinstrealisering.

Hos oss finner du konsulenter med lang og bred prosjektledererfaring fra bygg- og anleggsektoren, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Basert på disse erfaringene tilbyr vi utarbeidelse og kvalitetssikring av dokumentasjon tilknyttet prosjektets overordnede rammer, prosjektstrategi, prosjektstyringsbasis, prosjektledelse, usikkerhetsanalyse og risikostyring. Vi tilbyr også tjenester innenfor avviksbehandling og årsaksanalyse.

 • Prosjektets overordnede rammer:
  • Hensikt, krav og hovedkonsept
  • Prosjektmål
  • Kritiske suksessfaktorer
  • Rammebetingelser
  • Grensesnitt
 • Prosjektstrategi:
  • Strategi for styring av usikkerhet
  • Gjennomføringsstrategi
  • Kontraktstrategi
  • Organisering og ansvarsdeling
 • Prosjektstyringsbasis:
  • Arbeidsomfang
  • PNS
  • Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan
  • Tidsplan
  • Kvalitetssikring
 • Prosjektledelse:
  • Vurdere organisasjonsform
  • Vurdere behov for kompetanse og kapasitet
  • Bistå ved etablering og strukturering av prosjektorganisasjoner
  • Lede eller delta i prosesser for utvikling eller verifikasjon av:
   • Konkurransegrunnlag
   • Kontraktsdokumenter
   • Kravspesifikasjoner
   • Fremtidsplaner
   • Budsjett, styring- og kostnadsrammer
   • Leverandør- og samarbeidsavtaler
  • Utvikle planer for relasjonsbygging mellom partene i prosjektet
  • Definere kommersielle strategier

Fagområder: Prosjektstyring og -strategi, prosjektstøtte, prosjektledelse, kostnadsestimering og -analyse,  sensitivitetsanalyse, simuleringer