Bedre etterlevelse av statens utredningsinstruks

Concreto har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å bedre etterlevelse av utredningsinstruksen, herunder utredninger av nye kvalitetskontrollordninger.

KVU – Ny skole Ensjøbyen

Via rammeavtale med etaten har Concreto bistått med interessentanalyse, risikoanalyse og usikkerhetsanalyse i forbindelse med KVU for ny skole i Ensjøbyen

Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen

Concreto har på oppdrag for Statens vegvesen planlagt og ledet dialog med fire leverandørgrupper, inklusive gjennomføring av en prekvalifiseringsprosess.

KVU – Kryssing av Oslofjorden

En prosjektgruppe med deltakere fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har utarbeidet en KVU for kryssing av Oslofjorden.

KVU Drift av Holmenkollen nasjonalanlegg

Concreto har på oppdrag fra byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel i Oslo utredet aktuelle forretningskonsepter for drift av Holmenkollen nasjonalanlegg.

KVU / søknad om statsgaranti – OL i Oslo 2022

Concreto har medvirket med prosjektledelse og intern kvalitetssikring av Oslos søknad om de olympiske og paralympiske vinterleker i 2022.