KS1 – Skolebehovsplan i Oslo

Concreto har på oppdrag for Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune gjennomført kvalitetssikring (KS1) av totalt syv KVUer.

KS2 Elektrifisering av jernbane

Concreto har via rammeavtale med Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

KS2 Dobbeltspor Arna – Bergen

Concreto har via rammeavtale med Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av dobbeltspor mellom Arna og Bergen.

KS2 Rentvannsbassenger på Oset

Concreto har på oppdrag for Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel gjennomført kvalitetssikring (KS2) av forprosjekt for nye rentvannsbassenger på Oset.

KS1 Ruseløkka skole

Concreto har på oppdrag fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap gjennomført kvalitetssikring av kostnader tilknyttet rehabilitering av Ruseløkka skole.

KVU – Gressbanen idrettsanlegg

Concreto har bidratt i utarbeidelse av KVU for idrettshall på Gressbanen idrettsanlegg i Oslo, herunder alternativanalyse og tomteevaluering.

Arena Fredrikstad

Concreto har hatt i oppdrag å bistå Fredrikstad kommune med å lede prosessen tilknyttet videre utvikling av Arena Fredrikstad.

KS2 E16 Bjørum – Skaret

Concreto har i samarbeid med våre partnere PwC og Tyrens kvalitetssikret Statens vegvesens plan for utbygging av 8,4 km 4-felts motorveg over Sollihøgda.

Kostnads- og usikkerhetsanalyse

Concreto har gjennomført en kostnads- og usikkerhetsanalyse av ulike byutviklingstiltak på Helsfyr i Oslo.

Byutvikling på Skøyen

Concreto har på oppdrag fra EBY beregnet kostnader og usikkerhet for gjennomføring av plan for bymessig utvikling på Skøyen.