Vegtilsynet – systemrevisjon

Veg_tunnel

Concreto har bistått Vegtilsynet i en undersøkelse av i hvilken grad styring av teknisk kvalitet i Vegvesenets utbyggingsprosjekter er i samsvar med krav, og hvorvidt styringssystemene for å sikre teknisk kvalitet er effektive og tilstrekkelige.

Bilde: Statens vegvesen