Stad Skipstunnel

 

1011 Stad 1

 

Concreto har fått i oppdrag å bistå Kystverket med prosjektledelse gjennom forprosjektfasen, inkludert utarbeidelse av styringsdokument og øvrige styrende dokumenter som grunnlag for Finansdepartementets kvalitetssikring og Stortingets eventuelle beslutning om gjennomføring.

Forundersøkelser til forprosjekt: Oppdraget med forundersøkelsene omfattet utarbeidelse av revidert behovs- og målanalyse samt kravdokument, prosessledelse av relevante fagseminarer og risikoanalyser, utredning og konkretisering av overordnet driftskonsept. På bakgrunn av forundersøkelsene har Stortinget besluttet å videreføre Stad skipstunnel til forprosjektfasen.

Forprosjekt: Oppdraget i forprosjektfasen inkluderer utarbeidelse av styringsdokumentet som grunnlag for Finansdepartementets kvalitetssikring og Stortingets eventuelle beslutning om gjennomføring. Det blir også fokus på reguleringsplan, konsekvensutredning og oppdatering av gevinstrealiseringsplanen.

Bilde: Kystverket