Byutvikling på Storo og Lillo

 

Byutvikling

 

Concreto har på oppdrag fra Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten beregnet kostnader og usikkerhet knyttet til gjennomføring av plan for bymessig utvikling på Storo og Lillo.

Det er i dag høy byggeaktivitet på Storo og Lillo. Transformasjon fra arealekstensive formål til tett byområde utløser behov for overordnede føringer for bymessig utvikling hvor det settes av arealer til offentlige rom som parker, gater, forbindelser og torg- og møteplasser. En tiltaksliste for offentlig rom er utarbeidet som verktøy for å sikre helhetlig områdeutvikling, finansiering og gjennomføring på tvers av eiendomsgrenser og utbyggingsforslag. Concreto har i formål oppdraget analysert konsekvenser av planforslaget og har dermed vært med å forme byområdets utvikling.

Bilde: Oslo kommune