KVU Ny hovedbrannstasjon i Oslo

 

brannstasjon

Concreto har på oppdrag for Oslo brann- og reddningsetat utarbeidet KVU for ny hovedbrannstasjon i Oslo. Oppdraget omfattet blant annet utarbeidelse av behovsoversikt og kravspesifikasjon for etablering av ny hovedbrannstasjon samt andre sentrumsstasjoner som foreslås flyttet, utførelse av tomtesøk, skissering av bygningsmasse, uteareal og trafikksituasjon for de aktuelle alternativene, analyse av den beredskapsmessige effekten av ulike lokaliseringsalternativer m.m.