KVU / søknad om statsgaranti – OL i Oslo 2022

1020

Concreto har medvirket med prosjektledelse og intern kvalitetssikring av Oslos søknad om de olympiske og paralympiske vinterleker i 2022. Disse har hatt ansvar for å utarbeide og kvalitetssikre både investerings- og gjennomføringsplaner, herunder kostnadsvurderinger og usikkerhetsanalyser.

Oppdraget omfattet vesentlige utredninger knyttet til byutvikling med tilhørende trafikkanalyser og samferdselsutbygging. Dette i forbindelse med alle arenaer, deltagerlandsbyer, medialandsbyer, pressesentre, hoteller og ikke minst trafikk til, fra og mellom alle lokasjoner.