KVU – Kryssing av Oslofjorden

 

1003

En prosjektgruppe med deltakere fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har utarbeidet en KVU for kryssing av Oslofjorden. Concreto har bistått prosjektgruppen med styring og koordinering av den teknologiske delen av utredningsarbeidet. I tett samarbeid med oppdragsgiver har Concreto styrt idé-, forprosjektskisse- og evalueringsfase for å komme frem til byggbare og kostnadseffektive løsninger for kryssing av Oslofjorden. Oppdraget omfattet blant annet kvalitetsplanlegging, planlegging av oppgavestyring, vurdering av konstruksjoner, kostnadsoverslag m.m.

Bilde: Statens vegvesen/Sweco