KVU Idrettsbygg på Mortensrud

Mortensrud idrettsanlegg

Via rammeavtale med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF utarbeidet Concreto KVU for Mortensrud idrettshall. Concreto bisto oppdragsgiver med kvalitetssikring av behov-, interessent-, mål- og kravanalyse, og utarbeidet egenhendig alternativanalysen i KVU. Alternativanalysen omfattet en helhetlig vurdering av hvilket konsept som best oppfyller kommunens behov, mål og krav.

Utgangspunktet for utredningen var behovet for å erstatte dagens idrettshaller på Mortensrud (både Klemetsrud fjellhall og plasthallen) med et idrettsanlegg som i større grad enn i dag møter bydelsbefolkningens behov. Samtidig var det ønskelig at fremtidige idrettsanlegg har en større fleksibilitet til å imøtekomme behov knyttet til idrett, fysisk aktivitet og sosiale møteplasser, i tillegg til ønsket om at en ny idrettshall kan bidra til positiv stedsidentitet.

Bilde: Oslo kommune