KVU – Gressbanen idrettsanlegg

 

skjermbilde

Concreto har bidratt i utarbeidelse av KVU for idrettshall på Gressbanen idrettsanlegg i Oslo. Konsulentbistanden var hovedsakelig knyttet til alternativanalyse og tomteevaluering, og utgangspunktet for KVUen var behovet for større flerbrukshaller i bydel Vestre Aker. Oslo kommunes tomt på Gressbanen ble vurdert som et alternativ for ulike flerbrukshallkonsepter, og disse ble evaluert i sammenheng med eksisterende uteareal, som bl.a. består av en kunstisbane og en grusbane. Alternativanalysen inkluderte kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse av de ulike konseptene.