KVU Badeanlegg Stovner

1032 Badeanlegg

Via rammeavtale med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF utarbeidet Concreto KVU for nytt badeanlegg på Stovner.

Concreto bisto oppdragsgiver med kvalitetssikring av behov-, interessent-, mål- og kravanalyse, og utarbeidet egenhendig alternativanalysen i KVU. Alternativanalysen omfattet en helhetlig vurdering av hvilket konsept som best oppfyller kommunens behov, mål og krav.