KS2 Nye rentvannsbassenger på Oset

 

1065

Concreto har på oppdrag for Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel gjennomført kvalitetssikring (KS2) av forprosjekt for nye rentvannsbassenger på Oset. Utbyggingen av nye rentvannsbassenger på Oset er ment å sikre byen med rent og godt drikkevann.

Oppdraget innebar full gjennomgang av styringsdokumenter og teknisk forprosjekt for rentvannsbassengene.

Bilde: Vann- og avløpsetaten