KS2 Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

 

Concreto har via rammeavtale med Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

Trønderbanen (Trondheim S – Steinkjer) og Meråkerbanen (Hell-Storlien) er blant de gjenværende ikke-elektrifiserte strekningene i Norge. Elektrifisering av jernbane gir både mulighet for en mer ensartet og fleksibel drift for operatørene og mulighet til å sette inn nye passasjertog som Flirt. Samlet sett kan elektrifisering bidra til å øke jernbanens konkurransekraft.

Som del av KS-oppdraget har Concreto i samarbeid med PwC, Tyrens og Teleplan blant annet foretatt vurderinger av risiko tilknyttet prosjektets kostnader, fremdrift og ytelse.