KS2 E16 Bjørum – Skaret

 

1045 E16 - KS2

Concreto har i samarbeid med våre partnere PwC og Tyrens kvalitetssikret Statens vegvesens plan for utbygging av 8,4 km 4-felts motorveg over Sollihøgda. E16 Bjørum-Skaret er planlagt med oppstart ultimo 2017 og mulig ferdigstillelse i 2021. Concreto har kontrollere prosjektets styringsgrunnlag, kalkyler og usikkerhetsvurderinger, og gi våre anbefalinger som grunnlag for Stortingets beslutning om bevilgning og oppstart.

Bilde: Statens vegvesen/Vianova