KS1 – Skolebehovsplan i Oslo Kommune

1071

Kommunens skolebehovsplaner rulleres hvert annet år, og viser Oslos behov for skoleplasser innen en tiårsperiode. Skolebehovsplanen er delt inn i geografiske planområder for grunnskolen. I tillegg inneholder den egne kapitler for den videregående skolen, samt andre byomfattende tilbud som spesialundervisning og voksenopplæring.

Concreto har på oppdrag for Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune gjennomført kvalitetssikring (KS1) av totalt syv konseptvalgutredninger for grunnskolen. Konseptvalgutredningene danner grunnlag for tiltak knyttet til grunnskolen i Oslo kommunes skolebehovsplan for perioden 2018-2028.