KS1 Ruseløkka skole

 

1057

 

For å forhindre tap av kapasitet i Oslo-skolen  har Oslo kommune satt av midler til rehabilitering av skolebygg hvor det er fare for stenging dersom det ikke gjøres omfattende rehabiliteringsarbeider. Ruseløkka skole faller inn under denne kategorien. Concreto har på oppdrag fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap gjennomført en forenklet kvalitetssikring (KS1 ) av kostnader tilknyttet rehabilitering av Ruseløkka skole.