Kommunale IKT-kostnader

 

1024

 

Concreto har utført en økonomisk analyse av kommunale og fylkeskommunale IKT-kostnader. Arbeidet gikk blant annet ut på å sammenstille IKT-utgifter mellom norske kommuner med bakgrunn i økonomiske, befolkningsmessige, geografiske og administrative kjennetegn.Forhåndsvis endringer

Hovedformål med rapporten er å gi et best mulig bilde av omfang og innretning på midlene som brukes til IKT, vurdert i forhold til størrelsen på kommunene, organisering og kvalitet i leveransene.

Rapporten kan lastes ned fra regjeringens nettside.