KVU Drift av Holmenkollen nasjonalanlegg

 

1001 Holmenkollen

 

Concreto har på oppdrag fra byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel i Oslo utredet aktuelle forretningskonsepter for drift av Holmenkollen nasjonalanlegg. Holmenkollen er gjennom nasjonalanleggsavtalene sentrum for skiskyting og nordiske grener i Norge, og er en prioritert arena for internasjonale konkurranser og mesterskap.

Formålet med dette oppdraget var å utrede og beskrive aktuelle forretningskonsepter for drift av Holmenkollen som på best mulig måte kan ivareta Oslo kommunes materielle og immaterielle verdier i nasjonalanlegget. Oslo kommunes krav og veiledning for konseptvalgutredning ble lagt til grunn for gjennomføring av oppdraget.

Fremtidig konsept for drift av Holmenkollen er ikke et investeringsprosjekt, men metodikken i KVU ble allikevel ansett som egnet for å avdekke hvilket handlingsrom Oslo kommune har med hensyn til valg av forretningskonsept. Oppdraget er således gjennomført som et pilotprosjekt med hensyn til anvendelse av metodikk.

Bilde: Oslo kommune