Kostnads- og usikkerhetsanalyse av byutviklingstiltak

 

byutvikling

 

Concreto har gjennomført en kostnads- og usikkerhetsanalyse av ulike byutviklingstiltak på Helsfyr i Oslo. Oppdraget stilte krav til kostnadsberegning basert på kravspesifikasjoner for byutviklingstiltak og fordret en detaljert nedenfra-og-opp kalkyle basert på mengder og enhetspriser. I dette oppdragene har Concreto organisert og gjennomført gruppeprosesser i forbindelse med utarbeidelse av usikkerhetsanalyser. Rapporten som ble utarbeidet ga oppdragsgiver en detaljert og oversiktlig gjennomgang av hvert kalkyleelement med forklaring og begrunnelse for beregningsforutsetningene. Usikkerhetsanalysen av byutviklingstiltakene ble gjennomført på porteføljenivå. I tillegg ble det gitt en fremstilling av prosjektets usikkerhet fordelt på kostnadselementer og usikkerhetsfaktorer.