Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen

 

1009 FV 32
Concreto har på oppdrag for Statens vegvesen planlagt og ledet dialog med fire leverandørgrupper, inklusive gjennomføring av en prekvalifiseringsprosess. Oppdraget omfattet prosessledelse av anskaffelsesprosedyren «Konkurransepreget dialog» med sikte på å finne de beste løsninger for etablering av løsmassetunnel på strekningen Dr.Munks gate – Augestadvegen. Alle leverandørene som deltok i dialogfasen har sammen med oppdragsgiver utviklet sine unike løsningsforslag som ga grunnlag for å gi endelige tilbud. Alle leverandørenes forslag ble vurdert å være gjennomførbare og å kunne tilfredsstille oppdragsgivers behov. Concreto har videre bistått oppdragsgiveren i utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for endelig tilbud.