Tiltaksanalyse av ferjemarkedet

1033 Ferje

Det er om lag 120 ferjesamband i Norge. Disse frakter årlig nærmere 20 millioner kjøretøy, og drift av sambandene krever store fartøyer og innebærer mye ansvar. Statens vegvesen registrerer at stadig færre aktører konkurrerer om slike viktige samfunnsoppdrag.

Concreto har bistått Statens vegvesen med planlegging, anskaffelse og gjennomføring av en analyse av mulige tiltak som kan sikre tilstrekkelig konkurranse i det norske ferjemarkedet.

Bilde: Statens vegvesen