Arena Fredrikstad

 

Concreto har hatt i oppdrag å bistå Fredrikstad kommune med å lede prosessen tilknyttet videre utvikling av Arena Fredrikstad. Utgangspunktet for utredningen var ønsket om en ny byarena med to isflater og om mulig kombinasjonsbruk med ballidretter og kulturarrangement. Forholdene som ble utredet var blant annet konsept og endelig løsning, eierskap og driftsform, finansiering og lokalisering. Concreto gjennomførte kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyser på kostnad og tid/fremdrift som styringsverktøy.

Mulig synergi og samlokalisering med andre offentlige bygg og – funksjoner, eksempelvis kultur og utdanning, inngikk også i utredningen, sammen med markedsorientering mot private utbyggingsplaner.