Arena Fredrikstad

 

fredrikstad_komm-svg

Fredrikstad kommune ønsker en ny byarena med isflater og om mulig kombinasjonsbruk med ballidretter og kulturarrangement. Concreto har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune å lede prosessen med videre utvikling av Arena Fredrikstad. Concreto leder prosessen med videreutvikling av Arena Fredrikstad. Fredrikstad ønsker en ny byarena med to isflater og om mulig kombinasjonsbruk med ballidretter og kulturarrangement. Forhold som skal utredes dreier seg blant annet om konsept og endelig løsning, eierskap og driftsform, finansiering og lokalisering. Vi gjennomfører løpende kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyser på kostnad og tid/fremdrift som styringsverktøy i denne utviklingsprosessen.

Forhold som skal utredes:

  • Konsept og endelig løsning
  • Eierskap og driftsform
  • Finansiering
  • Lokalisering

Mulig synergi og samlokalisering med andre offentlige bygg og – funksjoner, eksempelvis kultur og utdanning, inngår i utredningen, det samme gjør markedsorientering mot private utbyggingsplaner.