Personvernerklæring og samtykke til bruk av data

Respekten for privatliv og personvern er viktig for oss i Concreto. Vi er opptatt av å legge til rette for at kunder, jobbsøkere og forretningspartnere kan ha tillit til at Concreto behandler personopplysningene deres på en skikkelig måte.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Concreto vil sørge for en forsvarlig, rettferdig og lovlig behandling av personopplysninger. Nedenfor vil vi forklare hvordan og hvorfor vi behandler informasjon om våre jobbsøkere og kunder, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten og driften av den. Personopplysninger vil behandles i samsvar med Concretos retningslinjer for personvern.

Ansvarlig for personopplysningene i Concreto

Når du søker på stillinger eller er kunde av Concreto, er det Concreto AS, Kronprinsens gate 1, 0251 Oslo, som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandling av personvernopplysninger ligger hos administrerende direktør i Concreto.

Hvilke personopplysninger som behandles og lagres

Som besøkende på våre nettsider behandles og lagres ingen personopplysninger om deg.

Som jobbsøker samler Concreto kun inn opplysninger som du selv oppgir eller samtykker at vi innhenter, herunder: CV, vitnemål, søknadsbrev, arbeidserfaring, utdannelse, kompetanse, navn, e-postadresse, telefonnummer og boadresse.

For våre kunder og forretningspartnere samler vi opplysninger om navn på virksomhet, navn på kontaktperson, e-postadresse, adresse, telefonnummer og kjøpshistorikk.

Hva vi bruker personopplysningene til

Concreto vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger og vil kun benytte slik informasjon til legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

Concreto behandler personopplysninger til rekrutteringsformål for å sikre at Concreto rekrutterer kvalifiserte kandidater.

Informasjonen vi registrerer om våre kunder og forretningspartnere, bruker vi eksempelvis til følgende formål:

  • Kommunikasjonsflyt med kunder og forretningspartnere
  • Administrasjon av kontrakter
  • Markedsføring og annen kundekontakt
  • Prosjektreferanser

Deling av personopplysninger

Concreto vil ikke dele, selge, overføre eller på noen annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Unntaket er forretningspartnere som spesifikt er nevnt som en del av det aktuelle kontraktsforholdet med kunden.

Lagring av personopplysninger

Concreto lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Opplysningene blir lagret og slettet i henhold til gjeldene lovverk.

Dine rettigheter

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Du kan til enhver tid kontakte oss og be om:

  • innsyn i personopplysningene vi har om deg
  • å oppdatere/rette personopplysningene vi har om deg
  • at personopplysningene skal slettes
  • å gi deg ytterligere detaljer om hvordan vi bruker personopplysningene dine

Informasjonssikkerhet

Concreto forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine, og håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet. Dersom nødvendig, vil vi begrense tilgangen til personopplysningene dine til det personalet eller tredjepartene som skal behandle opplysningene på Concretos vegene.

Endringer i personvernerklæringen

Concreto forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Hvis slike endringer ikke er vesentlige, publiserer vi oppdatert versjon uten særskilt melding om dette. Hvis endringene er betydelige og påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler dine personopplysninger på, vil vi særskilt opplyse om dette på denne nettsiden.

Kontakt oss

Dersom du har forespørsler, spørsmål eller klager i forbindelse med denne personvernerklæringen eller vår bruk av personopplysninger kan du kontakte oss på post@concreto.no.