OM CONCRETO

Concreto ble stiftet høsten 2013 med formål å yte prosjektrelaterte konsulenttjenester, analyse og rådgivning. Selskapet har per i dag ti ansatte, i tillegg til et nettverk med eksterne samarbeidspartnere blant annet innen fagene arkitektur, tomteanalyser, safety&security og byggeledelse. Concreto består primært av sivilingeniører, siviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Selskapet tilbyr ressurser med tung erfaring og kompetanse innen kvalitetssikring og prosjektanalyser, estimering og usikkerhetsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, offentlig forvaltning samt prosjektledelse og entreprenørvirksomhet innenfor bygg og anlegg. Concreto yter i tillegg tjenester innenfor anskaffelser og strategi. Kjerneområdet for selskapet er prosjektrettet rådgivning innen bygg og anlegg, men vi yter tjenester også i andre sektorer.

Concreto skal være en positiv bidragsyter til planlegging og utførelse av prosjekter, og bidra til måloppnåelse for prosjekteiere gjennom å tilby tjenester basert på personlig kapasitet og kompetanse.Vår innsikt, analysekapasitet, grundighet og tilstedeværelse skal tilbys til prosjekteiere som ser at dette kan bidra til sikker gjennomføring og økt verdiskapning i deres prosjekter.

Basert på vår kompetanse og erfaring vil vi hjelpe prosjekteiere å fatte og erkjenne indre og ytre forhold av betydning for utførselen, og gjøre anskuelser av prosjektenes virkelige forutsetninger – in Concreto!

VÅRE ANSATTE

Kristine Brott

Daglig leder / Partner

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Faglig spesialisering innen ledelse og endring, med fordypning i fremveksten av godt lederskap. Erfaring fra eiendomsbransjen med bl.a. økonomiske analyser av utviklingsprosjekt.

E-post: kb@concreto.no
Tlf: 480 94 747
LinkedIn: Kristine Brott

Håvard Sjåstad Braaten

Partner

Sivilingeniør med erfaring innen rådgivning og analyse som partner i Holte Consulting, samt erfaring fra Skanska Norge, med prosjektledererfaring både som entreprenør og byggherre. Har omfattende erfaring med blant annet konseptvalgsutredninger og usikkerhetsanalyser.

E-post: hsb@concreto.no
Tlf: 934 41 506
LinkedIn: Håvard Sjåstad Braaten

Kasper Nordmelan

Associate Partner

Sivilingeniør med lang erfaring innen prosjekt-, bedrifts- og konsernledelse fra AF Gruppen. Ledet anleggsvirksomheten i AF frem til 2006, og har siden drevet med prosessledelse og prosjektanalyse og -rådgivning, både gjennom flere år i eget selskap, og i Concreto.

E-post: kn@concreto.no
Tlf: 909 31 360
LinkedIn: Kasper Nordmelan

Simen Olstad

Partner

Samfunnsøkonom med flere års erfaring innen forvaltning, rådgivning og analyse i Finansdepartmentet, Moderniserings-departmentet og Senter for Statlig Økonomistyring. Erfaring som konsulent i Holte Consulting, samt fra direktørstilling i avdeling for samfunn og økonomi i PwC.

E-post: so@concreto.no
Tlf: 461 70 365
LinkedIn: Simen Olstad

Vegar Nordvold

Partner

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og NMBU, med faglig spesialisering innen finans og samfunnsøkonomi. Særskilt kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, og andre kvantitative prosjektanalyser knyttet til kapasiteter og kostnader.

E-post: vn@concreto.no
Tlf: 917 44 083
LinkedIn: Vegar Nordvold

André Holthe

Partner

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU med fordypning i styringen av store norske offshoreutbygginger. Tre års erfaring med analyse av bl.a. økonomi og handelspolitikk ved den norske ambassaden i Seoul.

E-post: ah@concreto.no
Tlf: 977 22 970
LinkedIn: André Holthe

Halvor Johansen Mære

Konsulent

Samfunnsøkonom fra NTNU, med fordypning innen økonometri og kvantitative analyser. Skrev masteroppgave om hvordan kognitive ferdigheter påvirker institusjonell tillit. Har tidligere jobbet på University of California, Berkeley.

E-post: hm@concreto.no
Tlf: 984 84 203
LinkedIn: Halvor Johansen Mære

Sara Pezelj

Konsulent

Utdannet siviløkonom fra NHH, med spesialisering innen finans og samfunnsøkonomi. Erfaring med bruk av kvantitative metoder og databehandling, samt analyse av bl.a. økonomi og handelspolitikk ved den norske ambassaden i Sarajevo.

E-post: sp@concreto.no
Tlf: 483 42 774
LinkedIn: Sara Pezelj

Morten Kvamsdal

Konsulent

Master i industriell økonomi og teknologiledelse fra NMBU med fordypning i energifysikk og statistisk analyse. Har erfaring med kostnads- og investeringsanalyse av større utbyggingsprosjekt.

E-post: mk@concreto.no
Tlf: 977 17 277
LinkedIn: Morten Kvamsdal

Petter Warberg

Konsulent

Byggingeniør utdannet fra Krigsskolen i Forsvaret med fordypning i militær infrastruktur og ledelse. Ni års erfaring fra Forsvaret, hvorav fire år med erfaring fra forskning og prosjekter inn- og utenlands.

E-post: pw@concreto.no
Tlf: 415 75 044
LinkedIn: Petter Warberg

Liselotte Seljom

Konsulent

Master i samfunnsøkonomisk analyse fra UiO med fordypning innen statistikk og økonometri. Flere års erfaring med nytte-kostnadsanalyser innen vegsektoren. Tidligere arbeidet med forskning og utvikling av økonomiske beregninger tilknyttet klimatilpasning av infrastruktur og bygg.

E-post: ls@concreto.no
Tlf: 993 51 620
LinkedIn: Liselotte Seljom

Stine Morberg Larsen

Konsulent

Stine er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø ved NTNU i Trondheim. Stine har god kunnskap om bærekraftig utvikling, miljøkunnskap og optimering. I tillegg har hun også arbeidserfaring innen strategi, digitalisering og økonomi for større prosjekter i både energi- og byggsektoren.

E-post: sl@concreto.no
Tlf: 954 69 764
LinkedIn: Stine Morberg Larsen

 

BÆREKRAFT 


Miljøbevissthet er viktig for oss i Concreto, våre kunder og ikke minst samfunnet rundt oss. Det er derfor med stolthet at vi kan dele at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn! Dette er et synlig bevis på at vi oppfyller de krav og tiltak som kreves for en miljøvennlig bedrift og et godt arbeidsmiljø. Vi vil likevel fortsette å jobbe med et økt fokus på det grønne skiftet og gjennomføre tiltak som forbedrer vår bærekraftige profil.

For å lese mer om vår miljøpåvirkning kan du klikke deg inn på vår Klima- og miljørapport for 2020.