OM CONCRETO


Concreto ble stiftet høsten 2013 med formål å yte prosjektrelaterte konsulenttjenester, analyse og rådgivning. Selskapet har per i dag ni ansatte, i tillegg til et nettverk med eksterne samarbeidspartnere blant annet innen fagene arkitektur, tomteanalyser, safety&security og byggeledelse. Concreto består primært av sivilingeniører, siviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Selskapet tilbyr ressurser med tung erfaring og kompetanse innen kvalitetssikring og prosjektanalyser, estimering og usikkerhetsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, offentlig forvaltning samt prosjektledelse og entreprenørvirksomhet innenfor bygg og anlegg. Concreto yter i tillegg tjenester innenfor anskaffelser og strategi. Kjerneområdet for selskapet er prosjektrettet rådgivning innen bygg og anlegg, men vi yter tjenester også i andre sektorer.

Concreto skal være en positiv bidragsyter til planlegging og utførelse av prosjekter, og bidra til måloppnåelse for prosjekteiere gjennom å tilby tjenester basert på personlig kapasitet og kompetanse.Vår innsikt, analysekapasitet, grundighet og tilstedeværelse skal tilbys til prosjekteiere som ser at dette kan bidra til sikker gjennomføring og økt verdiskapning i deres prosjekter.

Basert på vår kompetanse og erfaring vil vi hjelpe prosjekteiere å fatte og erkjenne indre og ytre forhold av betydning for utførselen, og gjøre anskuelser av prosjektenes virkelige forutsetninger – in Concreto!

ANSATTE I CONCRETO


Kasper Nordmelan
Partner

Kasper Nordmelan

Sivilingeniør med lang erfaring innen prosjekt-, bedrifts- og konsernledelse fra AF Gruppen. Ledet anleggsvirksomheten i AF frem til 2006, og har siden drevet med prosessledelse og prosjektanalyse og -rådgivning, både gjennom flere år i eget selskap, og i Concreto.

E-post: kn@concreto.no
Tlf: 909 31 360
LinkedIn: Kasper Nordmelan

Vegar Nordvold
Konsulent

Vegar Nordvold

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og NMBU, med faglig spesialisering innen finans og samfunnsøkonomi. Særskilt kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, og andre kvantitative prosjektanalyser knyttet til kapasiteter og kostnader.

E-post: vn@concreto.no
Tlf: 917 44 083
LinkedIn: Vegar Nordvold

Tarjei Riiser
Konsulent

Logo_profilbilde

Tarjei har lang erfaring med å lede bygg- og anleggsprosjekter samt omstillings- og utviklingsarbeid innen både privat og offentlig sektor. Han har arbeidet som konst. kommunaldirektør og tidligere prosjektutviklingssjef i Fredrikstad kommune.

E-post: tr@concreto.no
Tlf: 474 76 588
LinkedIn: Tarjei Riiser

Håvard Sjåstad Braaten
Partner / Daglig leder

Håvard Sjåstad Braaten

Sivilingeniør med erfaring innen rådgivning og analyse som partner i Holte Consulting, samt erfaring fra Skanska Norge, med prosjektledererfaring både som entreprenør og byggherre. Har omfattende erfaring med blant annet konseptvalgsutredninger og usikkerhetsanalyser.

E-post: hsb@concreto.no
Tlf: 934 41 506
LinkedIn: Håvard Sjåstad Braaten

Kritine Brott
Konsulent

Logo_profilbilde

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Faglig spesialisering innen ledelse og endring, med fordypning i fremveksten av godt lederskap. Erfaring fra eiendomsbransjen med bl.a. økonomiske analyser av utviklingsprosjekt.

E-post: kb@concreto.no
Tlf: 480 94 747
LinkedIn: Kristine Brott

Nina Høstvang Melby
Konsulent

Logo_profilbilde

Nina Høstvang Melby er sivilingeniør fra NTNU med bred erfaring fra prosjekt, både med teknisk spesialistkompetanse innenfor sykehusbygg og farmasøytisk industri samt prosessledelse, prosjektanalyse og -rådgivning.

E-post: nhm@concreto.no
Tlf: 469 83 159
LinkedIn: Nina Høstvang Melby

Simen Olstad
Partner

Simen Olstad

Samfunnsøkonom med flere års erfaring innen forvaltning, rådgivning og analyse i Finansdepartmentet, Moderniserings-departmentet og Senter for Statlig Økonomistyring. Erfaring som konsulent i Holte Consulting, samt fra direktørstilling i avdeling for samfunn og økonomi i PwC.

E-post: so@concreto.no
Tlf: 461 70 365
LinkedIn: Simen Olstad

André Holthe
Konsulent

Logo_profilbilde

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU med fordypning i styringen av store norske offshoreutbygginger. Tre års erfaring med analyse av bl.a. økonomi og handelspolitikk ved den norske ambassaden i Seoul.

E-post: ah@concreto.no
Tlf: 977 22 970
LinkedIn: André Holthe