OM CONCRETO


Concreto ble stiftet høsten 2013 med formål å yte prosjektrelaterte konsulenttjenester, analyse og rådgivning. Selskapet har per i dag ni ansatte, i tillegg til et nettverk med eksterne samarbeidspartnere blant annet innen fagene arkitektur, tomteanalyser, safety&security og byggeledelse. Concreto består primært av sivilingeniører, silviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Selskapet tilbyr ressurser med tung erfaring og kompetanse innen kvalitetssikring og prosjektanalyser, estimering og usikkerhetsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, offentlig forvaltning samt prosjektledelse og entreprenørvirksomhet innenfor bygg og anlegg. Concreto yter i tillegg tjenester innenfor anskaffelser og strategi. Kjerneområdet for selskapet er prosjektrettet rådgivning innen bygg og anlegg, men vi yter tjenester også i andre sektorer.

Concreto skal være en positiv bidragsyter til planlegging og utførelse av prosjekter, og bidra til måloppnåelse for prosjekteiere gjennom å tilby tjenester basert på personlig kapasitet og kompetanse.Vår innsikt, analysekapasitet, grundighet og tilstedeværelse skal tilbys til prosjekteiere som ser at dette kan bidra til sikker gjennomføring og økt verdiskapning i deres prosjekter.

Basert på vår kompetanse og erfaring vil vi hjelpe prosjekteiere å fatte og erkjenne indre og ytre forhold av betydning for utførselen, og gjøre anskuelser av prosjektenes virkelige forutsetninger – in Concreto!

ANSATTE I CONCRETO


Kasper Nordmelan
Partner

Kasper Nordmelan

Sivilingeniør med lang erfaring innen prosjekt-, bedrifts- og konsernledelse fra AF Gruppen. Ledet anleggsvirksomheten i AF frem til 2006, og har siden drevet med prosessledelse og prosjektanalyse og -rådgivning, både gjennom flere år i eget selskap, og i Concreto.

E-post: kn@concreto.no
Tlf: 909 31 360
LinkedIn: Kasper Nordmelan

Katrine Løbersli Sørstrøm
Konsulent

Katrine Løbersli Sørstrøm

Sivilingeniør i produktutvikling og produksjon, med spesialisering innen risiko- og prosjektstyring. Erfaring fra Norconsult og Forsvarsbygg, med blant annet RAMS-analyser, risikoanalyser, prosjektstyring, kvalitetsoppfølging, samt usikkerhetsstyring.

E-post: kls@concreto.no
Tlf: 959 18 617
LinkedIn: Katrine Løbersli Sørstrøm

Håvard Sjåstad Braaten
Partner / Daglig leder

Håvard Sjåstad Braaten

Sivilingeniør med erfaring innen rådgivning og analyse som partner i Holte Consulting, samt erfaring fra Skanska Norge, med prosjektledererfaring både som entreprenør og byggherre. Har omfattende erfaring med blant annet konseptvalgsutredninger og usikkerhetsanalyser.

E-post: hsb@concreto.no
Tlf: 934 41 506
LinkedIn: Håvard Sjåstad Braaten

Marthe Fuglesang
Konsulent

Marthe Fuglesang

Sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU, med spesialisering innen transport. Har jobbet med ulike transportanalyser i hele landet for både private og offentlige oppdragsgivere. Tre års erfaring som rådgiver innen trafikk og transport i Asplan Viak.

E-post: mf@concreto.no
Tlf: 467 83 860
LinkedIn: Marthe Fuglesang

Simen Olstad
Partner

Simen Olstad

Samfunnsøkonom med flere års erfaring innen forvaltning, rådgivning og analyse i Finansdepartmentet, Moderniserings-departmentet og Senter for Statlig Økonomistyring. Erfaring som konsulent i Holte Consulting, samt fra direktørstilling i avdeling for samfunn og økonomi i PwC.

E-post: so@concreto.no
Tlf: 461 70 365
LinkedIn: Simen Olstad

Vegar Nordvold
Konsulent

Vegar Nordvold

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og NMBU, med faglig spesialisering innen finans og samfunnsøkonomi. Særskilt kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, og andre kvantitative prosjektanalyser knyttet til kapasiteter og kostnader.

E-post: vn@concreto.no
Tlf: 917 44 083
LinkedIn: Vegar Nordvold