Vi tilbyr ressurser med tung erfaring og kompetanse innen:

Strategi og styring

 • Prosjekteierstyring
 • Virksomhetsstyring
 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring
 • Investeringsregimer
 • Prosjektstøtte
 • Kontraktstrategi og anskaffelsesprosesser

Analyse og utredning

 • Kvalitetssikringer
 • Konseptvalgutredninger
 • Evalueringer
 • Avviksbehandling, årsaksanalyser og prosjekt-evaluering

Risiko- og usikkerhets-analyse

 • Investeringskalkyler
 • Usikkerhetsanalyser
 • LCC analyser

Samfunns-økonomisk analyse

 • Kost-/nytteanalyse
 • Kost-/virkningsanalyse
 • Behovs- og kapasitetsanalyse

Entrepriserett

 • Saksbistand
 • Konfliktløsninger
 • Mekling
 • Prosjektrevisjon